Sign In
Bagger-Sørensen Fonden

Tidligere modtagere beretter om hvordan legatet fik betydning for dem:

 

Toke Bek

Professor, ledende overlæge dr.med. HD(O)

Øjenafdelingen J

Århus Universitetshospital

​Det legat, som jeg modtog fra Dandy Fonden i 1997, havde stor betydning for min forskning, fordi det ikke var ledsaget af nogen betingelser for, hvordan det skulle anvendes. Det betød, at jeg fik mulighed for at få dækket nogle af de udgifter, som det ellers er svært at få dækket fra andre fonde, f.eks. en studierejse samt korterevarende frikøb fra klinisk arbejde. Legatet spillede på denne måde en afgørende rolle for, at jeg kunne opbygge en forskningsgruppe, som har en førerposition inden for udforskning af synsskader ved sukkersyge og for, at jeg senere blev professor i øjensygdomme ved Aarhus Universitet

​Allan Flyvbjerg

Professor, overlæge dr. med

Århus Universitetshospital

Legater er meget vigtige for folk, som os, der laver grundforskning. Vi ”lever af” løbende at blive betænkt af enkelt personer og fonde. At modtage et legat baner tit vejen for flere. Siden jeg modtog mit legat fra Dandy fonden, 2001 fulgte Castelli Pedroli prisen på EASD konferencen i Glasgow og i 2003 The Claus Brunn Lecture. I august 2005 blev jeg udnævnt til professor i eksperimentel medicinsk forskning. Min forskningsgruppe har belyst nye mekanismer, der fører til udvikling af diabetisk nyresygdom – en tilstand der i værste fald kan ende i dialysekrævende nyresvigt og udvikling af andre diabeteskomplikationer, som for eksempel hjerneblødning, blindhed, blodprop i hjertet og amputationer.

  

 

 

  

 

 

Bagger-Sørensen Fonden - Lysholt Allé 10 - 7100 Vejle - Denmark
Email: mail@baggersoerensenfonden.dk