Sign In
Bagger-Sørensen Fonden
 2012​2011​ 2010
Afkast, værdipapirer m.v. 298.787​578.720​443.069
Modtaget arv/gave 0​0​1.000.000
Udgifter til administration 158.728​238.884​157.833
Årets resultat efter skat 140.059​339.836​1.285.236
Foretagne uddelinger 500.000​550.000​1.200.000
Aktier Bagger-Sørensen og Co A/S 40.000.000​40.000.000​40.000.000
Øvrige værdipapirer m.v. 9.079.040​9.089.383​9.199.703
Bundne aktiver 49.079.159​49.089.502​49.199.822
Disponible aktiver - gæld 487.769​845.910​1.015.446
Nettoaktiver49.082.178​49.102.462​49.372.947
Egenkapital49.082.178​49.102.462​49.372.947

 

Ovenstående regnskabstal er uddrag af fondens årsrapporter, der er forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger. Såfremt årsrapporterne ønskes udleveret kan fonden kontaktes.

Bagger-Sørensen Fonden - Lysholt Allé 10 - 7100 Vejle - Denmark
Email: mail@baggersoerensenfonden.dk