Sign In
Bagger-Sørensen Fonden

Der uddeles 3 hæderspriser:

 

Bagger-Sørensen Fondens store Forskerpris

Prisen, der er på DKK 500.000,- gives til én person hvert år. Prismodtageren må have ydet en elitær forskningsindsats på allerhøjeste internationale niveau objektiviseret ved bibliometrisk analyse. Der er ingen aldersgrænse, men prismodtageren må fortsat være særdeles forskningsaktiv. Halvdelen af prisen er en personlig hædersgave, den anden halvdel skal anvendes inden for forskningsområdet.

 

Bagger-Sørensens Fondens talentpriser er for yngre forskere

Priserne på hver DKK 50.000,- uddeles til forskningstalenter under 40 år. Karakteristisk gives priserne til unge, selvstændige forskere på post.doc-niveau med en omfattende og helt suveræn videnskabelig produktion.

 

Bagger-Sørensen fondens påskønnelsespriser

Priserne uddeles for en særlig indsats inden for diabetes eller øjen-sygepleje, tandpleje eller ernæring, samt inden for autisme, cøliaki og neurofibromatosis. Priserne er på DKK 25.000,- og gives typisk til sygeplejersker, tandplejere, diætister, plejere, fodterapeuter og bioanalytikere, som er mønster- og/eller modeskabende inden for deres fagområde. 

Medlem af Fondens bestyrelse Oluf Borbye Pedersen udtaler:

”Udover at prismodtagernes forskning skal opfylde fundatsens ordlyd, så lægger bestyrelsen vægt på at hædre og stimulere to kategorier af forskere”:

  1. Danske seniorforskere i den internationale videnskabelige elite, som har udført banebrydende originalforskning inden for deres felt

  2. Yngre forskerspirer, som har vist deres talent for videnskabeligt arbejde

Bagger-Sørensen Fonden - Lysholt Allé 10 - 7100 Vejle - Denmark
Email: mail@baggersoerensenfonden.dk