Sign In
Bagger-Sørensen Fonden

Bagger-Sørensen Fondens Talent Pris 2011
Overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med., Torben Lykke Sørensen 
 
 - Forsker i AMD – den hyppigste årsag til blindhed blandt ældre i den vestlige verden

Torben Lykke Sørensen og hans forskerteam arbejder på at bidrage til en mere effektiv og skræddersyet forebyggelse og behandling af den udbredte øjensygdom.

I sin tidlige forsker karriere arbejdede Torben Lykke Sørensen med studier af immunologiske forandringer i blodet ved flere øjensygdomme. Således var emnet for disputatsarbejdet en undersøgelse af nogle bestemte signalstoffer i blodet – kaldet kemokiner – og deres rolle ved udvikling af synsnervebetændelse ved sklerose. I disputatsarbejdet lykkedes det at identificere de signalstoffer, der styrer, hvordan hvide blodlegemer kommer fra blodet og ind i hjernen. Senere undersøgte Torben Lykke Sørensen og hans medarbejdere nogle immunologiske forandringer ved årehindebetændelse, og aktuelt er forskningens fokus på immunologiske forandringer ved alders-relateret makula degeneration (AMD) også kaldet alders-pletter på nethinden.
AMD, som er en degenerativ sygdom i nethinden, er den hyppigste årsag til blindhed blandt ældre i den vestlige verden. Omkring 40 % af alle personer over 70 år har AMD, og heraf har halvdelen symptomer. AMD kan i nogle tilfælde ende med stærkt nedsat syn og hermed væsentligt tab af livskvalitet.
Årsagen til AMD er ukendt. Da sygdommen kun forekommer hos ældre mennesker er en vigtig del af årsagen naturligvis alder, uden at det er kendt, hvilken aldringsproces der er væsentlig. Det er dog vist, at en bestemt genetisk baggrund øger risikoen betydeligt (x5) for udvikling af AMD, men enkelte studier har også vist, at steril betændelse (inflammation) kan spille en afgørende rolle for udviklingen af AMD.
Over de seneste få år har Torben Lykke Sørensen sideløbende med sin egen kliniske og forskningsmæssige efteruddannelse haft overskud til at opbygge et forskningsmiljø omkring sig på Roskilde Sygehus. Et miljø, som har stærke nationale og internationale samarbejdskontakter og et forskningsinitiativ, som er fokuseret på at belyse immunologiske, genetiske og biokemiske mekanismer bag AMD samt at vurdere forskelle i behandlingsrespons på baggrund af forskelle i årsagerne til sygdommen. Derved håber prismodtageren og hans team på sigt at kunne bidrage til en mere effektiv og skræddersyet forebyggelse og behandling af den udbredte øjensygdom.

Læge i 1999, dr.med. i 2004 og speciallæge i 2009

Torben Lykke Sørensen er 39 år og uddannet læge fra Københavns Universitet i 1999. Han forsvarede sin doktordisputats ved det samme universitet i 2004, og i 2009 opnåede han Sundhedsstyrelsens autorisation som speciallæge i øjensygdomme.
Uddannelsen til speciallæge foregik på øjenafdelingerne i Glostrup, Herlev og Roskilde. Siden februar 2011 har Torben Lykke Sørensen været overlæge på Øjenafdelingen på Roskilde Sygehus. Siden 2010 har han været klinisk lektor ved Københavns Universitet, hvor han bl.a. deltager i undervisning af Ph.D-studerende.
Torben Lykke Sørensen har gennemgået sin videnskabelige træning ved Cleveland Clinic Foundation Center for Multiple Sclerosis, USA, (1 år) og ved Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital.
Han har i de sidste par år været leder af forskningsenheden ved Øjenafdelingen på Roskilde Sygehus.
For sit forskningsarbejde har Torben Lykke Sørensen  tidligere modtaget kollegial anerkendelse og hædersbevisninger.
Torben Lykke Sørensen har også engageret sig i fagligt og videnskabeligt organisatorisk arbejde i faglige bestyrelser og som medlem af et redaktionspanel på et internationalt videnskabeligt tidsskrift.
Den videnskabelige aktivitet har været betydelig og er afspejlet i 28 originalartikler og 10 oversigtsartikler og bogkapitler.

Konklusion: Overlæge, dr.med. Torben Lykke Sørensen har 12 år efter sin læge eksamen formået at gennemløbe en speciallæge uddannelse indenfor øjensygdomme og en forsker karriere med et betydeligt potentiale og perspektiv. Indenfor de seneste par år har prismodtageren opbygget et forskningsmiljø som er koncentreret om årsagsstudier af aldersrelateret nethinde degeneration (AMD) og monitorering af inter-individuelle forskelle i behandlingsrespons. Derved arbejder

prismodtageren og forskergruppen målrettet på at bidrage til forebyggelse og mere effektiv og individualiseret behandling af en udbredt årsag til blindhed i befolkningen. Torben Lykke Sørensen modtager på denne baggrund Bagger Sørensen Fondens Talent Pris 2011.

Bagger-Sørensen Fonden - Lysholt Allé 10 - 7100 Vejle - Denmark
Email: mail@baggersoerensenfonden.dk